METHODIA EUROCONSULT

More Website Templates @ TemplateMonster.com - January 03, 2012!

Консултантски услуги

Ако имате нужда от развитие или оптимизация на Вашия бизнес, ние Ви предлагаме компетентни услуги и гъвкави решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

1. Идентифициране на потенциални източници на финансиране, съобразно нуждите на клиентите ни.
2. Планиране на процеса на кандидатстване, съдействие за контакт с потенциални партньори и изпълнители.
3. Предлагане на най-добрия вариант за кандидатстване и оказване на методическа помощ за клиенти, желаещи да разработят самостоятелно своя проект .
4. Подготовка и разработване на проектни предложения по:
 > Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020
 > Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
 > Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
 > Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020
 > Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
 > Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
 > Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020
 > Програма за развитие на селските райони 2014-2020
 > Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
 > Програми за териториално сътрудничество 2014-2020
 > Финансов механизъм на ЕИП, Норвежки финасов механизъм
 > Еразмус +
 > Хоризонт 2020
5. Консултации и експертна помощ за успешно управление, администриране, изпълнение и отчитане на проекти - подготовка на договори, подбор, обучение и назначаване на проектни екипи.
6. Разработване на тръжна документация, консултации за подготовка и провеждане на процедури при спазване приложимото национално законодателство: 118 ПМС/2014г.; Закон за обществените поръчки.
7. Своевременно информиране на клиента относно потенциални възможности за кандидатстване за получаване на БФП.