More Website Templates @ TemplateMonster.com - January 03, 2012!

За нас

„МЕТОДИЯ ЕВРОКОНСУЛТ” ООД
е консултантска компания за подготовка и управление на проекти. Екипът ни се състои от опитни професионалисти с успешна дългогодишна практика в разработването, изпълнението и отчитането на проекти. Нашите консултанти са подготвени да отговорят на всички нови предизвикателства, свързани с ефективно усвояване на средства от европейски и други донорски програми и фондове.
„МЕТОДИЯ ЕВРОКОНСУЛТ” ООД
работи с широка мрежа от специалисти в различни области, сътрудничеството с които гарантира предоставяне на услуги с висока добавена стойност и качество, като предпоставка за развитите на конкурентоспособен и печеливш бизнес.
„МЕТОДИЯ ЕВРОКОНСУЛТ” ООД
предлага гъвкави решения, разработени чрез отчитане на спецификата на дейността и прилагане на индивидуален подход към всеки отделен клиент с цел идентифициране и максимално пълно задоволяване на неговите изисквания и потребности.
„МЕТОДИЯ ЕВРОКОНСУЛТ” ООД
гарантира на клиентите си пълна конфиденциалност и запазване на целостта на вътрешнофирмената информация.

Споделете Вашите идеи !

Ние Ви предлагаме експертна помощ за определяне на подходяща грантова схема за Вашия бизнес, неправителствена организация или община. Ние Ви предлагаме адекватен съвет от момента на формиране на идеята, през подготовката на техническа и юридическа документация до момента на спечелване на безвъзмездна помощ.

Наши клиенти са:

"Методия Уеб" ООД
"Методия" АД
"Тобиз 91" ООД
"Пертито" ЕООД
"Софиягаз" ЕАД
"Овергаз Изток" АД
"Овергаз Север" ЕАД
"Топлофикация - Разград" ЕАД
"Академика 2011" ЕАД
"Трейдфарма" ЕООД
"Съни Скай" АД
"Соловей соди" АД
"Провадсол" ЕАД
„СБАЛ - Гръбначен център" АД
"Адвентчър" АД
„Агроспринт” ЕООД
Земеделска кооперация „Тракия”